Uniunea verificatorilor de proiecte

Această secțiune este destinată analizei și dezbaterii diverselor situații și probleme intervenite în activitatea verificatorilor de proiecte. Toți membri activi pot semnala apariția unor astfel de situații în practica reală la adresa de email contact@uvpr.ro.

  • Toate categoriile
  • Uniunea Verificatorilor de Proiecte
  • Dezbateri modificări legislative
uniunea-europeana

December 15, 2022

Seziarea Uniunii Verificatorilor de Proiecte transmisă către Comisia Europeană în data de 29.11.2022, prin care a fost solicitată întoarcerea CATUC (Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor) la MDLPA în vederea unei dezbateri publice reale a fost înregistarată ca plângere cu numărul de referință CHAP(2022)03287și transmisă spre soluționare către Direcția generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și…

Ministerul-Justitiei

November 25, 2022

Având în vedere forma și lipsa de transparență în care a fost trimis Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor la SGG, Uniunea Verificatorilor de Proiecte solicită Ministerului Justiției aviz negativ pentru Legea privind aprobarea acestuia. Conducerea UVP a decis că în acest moment, singura opțiune legală disponibilă pentru blocarea unui Cod al construcțiilor întocmit cu…

Dezbatere Codul urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor

June 20, 2022

Având în vedere că varianta publicată pe site-ul MDLPA este foarte evazivă și incomprehensivă cu privire la domeniului construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, iar timpul alocat dezbaterilor este absolut insuficient, ținând cont de impactul pe termen lung al acestui act normativ, este imperios necesară realizarea unei analize/dezbateri pe articole a Codului. Textul  propus (Codul amenajării…

Uniunea verificatorilor de proiecte

June 2, 2022

Uniunea Verificatorilor de Proiecte dorește să se implice în mod activ în ceea ce privește completarea/modificarea legislației și normelor tehnice care privesc în mod direct și/sau indirect domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente și în clarificarea prevederilor contrare/incomplete sau evazive din aceste acte normative. De asemenea, dorim ca UVP să fie reprezentată prin membrii săi în…