Membri UVP

În funcție de momentul și tipul adeziunii la Uniunea Verificatorilor de Proiecte, membrii pot fi:

  • membri fondatori;
  • membri de onoare;
  • membri asociați;
  • membri activi;
  • membri observatori.

Cu excepția membrilor fondatori și a membrilor de onoare, orice verificator de proiecte atestat poate deveni membru al Uniunii Verificatorilor de Proiecte prin completarea adeziunii.

Orice membru al UVP poate dobândi calitatea de membru asociat conform Statutului Asociației.

Membri fondatori

ing. Valeriu Găvan – verificator de proiecte atestat  B1 | Cc | D1 | E | F — 0736 692 562 | verificator@deproiecte.ro | www.migs.ro

ing. Cristian Tudor Tofan – verificator de proiecte atestat Cc | Ci — 0746 064 976 | cristian@exhibit.ro

ing. Adrian Horea Cocu – verificator de proiecte atestat Is | It — 0729 165 027 | adrian.cocu@proinggrup.ro | www.proinggrup.ro

Membri de onoare

Membrii de onoare vor fi desemnați în Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director conform Statului Asociației.

Membri asociați

Membrii asociați vor fi desemnați din rândul membrilor activi în Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director conform Statului Asociației.

Membri activi

Membrii activi sunt verificatorii de proiecte atestați în condițiile legii care completează formularul de adeziune la UVP și care plătesc cotizația anuală conform Statului Asociației.

Membri observatori

Membrii activi sunt verificatorii de proiecte atestați în condițiile legii care completează formularul de adeziune la UVP și care nu plătesc cotizația anuală conform Statului Asociației.

IMPORTANT:

Conform Statului Uniunii, în perioada 01.10.2022 – 31.09.2023, cuantumul cotizației anuale* este de 50% din valoarea normală (255 lei/an), respectiv 127,5 lei/an. Primii 100 de membri beneficiază de această reducere și pentru al doilea an.

*Cuantumul cotizației anuale reprezintă echivalentul a 10% din salariul minim brut lunar pe economie. Salariul minim brut pe țară este de 2.550 lei/lună începând de la 1 ianuarie 2022, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1071 din 4 octombrie 2021.