Cursuri de pregătire profesională*

Uniunea Verificatorilor de Proiecte își propune să organizeze împreună cu partenerii cursuri de pregătire în vederea susținerii examenului de atestare tehnico-profesională pentru competența de verificator de proiecte, precum și cursuri de pregătire profesională continuă așa cum este prevăzut la art. prevederilor art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată privind calitatea în construcții coroborat cu art. 22 alin. (1) din Regulamentul din 20 noiembrie 1995 privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate.

* Primele cursuri sunt preconizate a fi organizate la începutul anului 2023.

Conținutul acestor cursuri este menit să acopere subiecte și situații reale întâlnite în practica curentă de membrii asociației, astfel încât să fie creată o viziune unitară asupra aspectelor specifice fiecărui domeniu/subdomeniu de atestare. Scopul acestor cursuri este să adauge plus-valoare și nu doar să satisfacă niște cerințe legale.

În acest sens, așteptăm sugestiile dvs. cu privire la conținutul și structura acestor cursuri în secțiunea de comentarii de mai jos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *