Conducerea UVP

Conducerea Uniunii Verificatorilor de Proiecte este asigurată de membrii fondatori până la prima Adunare Generală în care se va stabili componența Consiliului Director, cenzorul asociației și membrii asociați, după caz. Prima Adunare Generală va fi convocată de Președintele UVP în momentul în care se va înregistra un număr de 100 de adeziuni la asociație. Mandatul primei conduceri executive este de 3 ani de la data încheierii judecătorești de înființare a asociației.

Președinte:

ing. Valeriu Găvan – verificator de proiecte atestat  B1 | Cc | D1 | E | F

0736 692 562 |  verificator@deproiecte.ro | www.migs.ro

Vicepreședinte:

ing. Cristian Tudor Tofan – verificator de proiecte atestat Cc | Ci

0746 064 976 | cristian@exhibit.ro

Secretar General:

ing. Adrian Horea Cocu – verificator de proiecte atestat Is | It

0729 165 027 | adrian.cocu@proinggrup.ro | www.proinggrup.ro

Consiliu Director:

Componența Consiliului Director va fi stabilită în urma convocării primei Adunări Generale de către Președintele UVP.

Cenzor / Comisie de cenzori:

Până la convocarea primei Adunări Generale, atribuțiile cenzorului sunt exercitate de către Vicepreședintele UVP.