UPDATE: Solicitarea UVP către Comisia Europeană a fost transmisă spre soluționare la DG GROW

Uniunea Verificatorilor de Proiecte

Seziarea Uniunii Verificatorilor de Proiecte transmisă către Comisia Europeană în data de 29.11.2022, prin care a fost solicitată întoarcerea CATUC (Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor) la MDLPA în vederea unei dezbateri publice reale a fost înregistarată ca plângere cu numărul de referință CHAP(2022)03287și transmisă spre soluționare către Direcția generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) din cadrul Comisiei.

Răspunsul preliminar al Comisiei Europene poate fi consultat aici.

În funcție de răspunsurile primite de la Comisia Europeană și Ministerul Justiției la solicitările tranmsise, Uniunea Verificatorilor de Proiecte își rezervă dreptul să ia măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv declanșarea unei greve generale a verificatorilor de proiecte, aspect ce poate atrage după sine blocarea activității în construcții din România. 

Uniunea verificatorilor de proiecte

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *