Dezbatere Codul urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor

Având în vedere că varianta publicată pe site-ul MDLPA este foarte evazivă și incomprehensivă cu privire la domeniului construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, iar timpul alocat dezbaterilor este absolut insuficient, ținând cont de impactul pe termen lung al acestui act normativ, este imperios necesară realizarea unei analize/dezbateri pe articole a Codului.

Textul  propus (Codul amenajării teritoriului și urbanismului – Cartea I-a și Codul construcțiilor – Cartea a II-a) spre dezbatere reprezintă varianta originală a proiectului de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor publicat în dezbatere publică de MDLPA la data de 13.04.2022 din care NU a fost șters nimic din conținutul original, dar la care au fost adăugate completările și observațiile dl. ing. Valeriu Găvan – verificator de proiecte atestat MDLPA.

În urma observațiilor, s-a constatat o modificare a numerotării articolelor, care poate fi corelată cu varianta originală publicată mai jos, fiind disponibilă și după retragerea acesteia din dezbaterea publică organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Vă rugăm să transmiteți observațiile dvs. în secțiunea de comentarii de mai jos sau, pentru centralizare*, la adresa de email contact@uvpr.ro.

*pentru centralizare, vă rugăm să comentați pe textul propus cu culoare albastră pentru a se delimita de conținutul inițial și pentru a  putea fi gestionat optim. În urma dezbaterilor publice și/sau a completărilor/observațiilor recepționate de la participanți, se va publica periodic o nouă revizie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *