Obiective ale Uniunii Verificatorilor de Proiecte

Uniunea Verificatorilor de Proiecte dorește să se implice în mod activ în ceea ce privește completarea/modificarea legislației și normelor tehnice care privesc în mod direct și/sau indirect domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente și în clarificarea prevederilor contrare/incomplete sau evazive din aceste acte normative.

De asemenea, dorim ca UVP să fie reprezentată prin membrii săi în comisiile de specialitate constituite la nivelul autorității naționale MDLPA în cadrul sesiunilor de atestare a specialiștilor în construcții pentru competența de verificator de proiecte.

Ca atare, UVP propune membrilor săi o serie de dezbateri cu privire la modificările legislative preconizate.