Uniunea Verificatorilor de Proiecte - România

project qualis est solus via

project qualis est solus via

Viziune

Realizarea investițiilor în construcții și instalații începe cu proiectarea acestora, calitatea proiectelor fiind condiție fundamentală. Verificarea calitativă a proiectelor reprezintă momentul care certifică faptul că investiția propusă va respecta normele tehnice în vigoare.

Misiune

Misiunea Uniunii Verificatorilor de Proiecte este promovarea rolului verificatorului de proiecte în cadrul procesului de realizare a unor construcții și instalații de calitate care să satisfacă exigențele beneficiarilor.

Strategie

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Uniunea Verificatorilor de Proiecte își propune să întreprindă o serie de acțiuni prin care să clarifice și să unifice întregul sistem al calității în construcții într-un sistem unitar și funcțional. În acest sens, principalele activități ale UVP sunt organizarea unor dezbateri și reuniuni care să unească în același scop membrii asociației și/sau reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale cu rol în reglementarea și controlul activității în construcții, precum și conceperea unor cursuri de pregătire profesională continuă care să permită creșterea nivelului profesional al membrilor asociației.

Uniunea Verificatorilor de Proiecte - România

Uniunea Verificatorilor de Proiecte este o asociație profesională formată exclusiv din persoane fizice atestate pentru exercitarea ocupației profesionale de verificator de proiecte pentru una sau mai multe cerințe fundamentale de calitate în construcții așa cum sunt acestea prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 republicată, în condițiile legislației valabile la data atestării (Ordinul MDLPA nr. 817/2021 și cele anterioare).

Uniunea Verificatorilor de Proiecte este înregistrată în Registrul Național ONG cu nr. 3128/A/2022.

Dacă ești verificator de proiecte atestat, completează
formularul de adeziune la UVP.

IMPORTANT:

Conform Statului Uniunii, în perioada 01.10.2022 – 31.09.2023, cuantumul cotizației anuale* este de 50% din valoarea normală (255 lei/an), respectiv 127,5 lei/an. Primii 100 de membri beneficiază de această reducere și pentru al doilea an.

Dacă se achită cotizația pentru un an întreg, la valoarea de mai sus se aplică un discount de 10%.

*Cuantumul cotizației anuale reprezintă echivalentul a 10% din salariul minim brut lunar pe economie. Salariul minim brut pe țară este de 2.550 lei/lună începând de la 1 ianuarie 2022, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1071 din 4 octombrie 2021.

website realizat de

MIGS - Soluții integrate în proiectare | Securitate la incendiu